Dragon Ball Games Minecraft Games

Register, upload AVATAR, save SCORES, meet FRIENDS!
Register
  • Zadaniem polityki i sposobu obronnego państwa jest przeciwdziałanie polityczno-militarnym zagrożeniom, w tym przede każdym obrona terytorium Polski przed ewentualną agresją zbrojną oraz zapewnienie nienaruszalności granic, ochrona organów państwowych i pracy rządowych i zapewnienie ofert ich stałego funkcjonowania, ochrona ludności i danie jej wa…[Read more]

  • zyciorysy charakterystyki became a registered member 5 months, 1 week ago