Dragon Ball Games Minecraft Games

Register, upload AVATAR, save SCORES, meet FRIENDS!
Register
 • Holbrook Mendoza posted an update 1 month ago

  31. Politycka B., Adamska D. 2000. Efekt allelochemiczny i zawartość związków fenolowych w glebie z sadu jabłoniowego. 26. Wójcik-Wojtkowiak D., sprawdzian . wypracowanie nawożenia kompostem z gnojowicy świńskiej na budowa azotanów w warzywach. 38. Politycka B., Golcz A. 2003. Zawartość barwników chloroplastowych i antocyjanowych w liściach bazylii wonnej (Ocimum basilicum L.). 16. Politycka B. 1995. Glukozylacja kwasów fenolowych w korzeniach ogórka w warunkach stresu allelochemicznego. 17. Politycka B. 1995. Peroxidase activity in cucumber roots under allelochemical stress conditions. 30. Politycka B., Kubiś J. 1999. Changes in free polyamine content and di- and polyamine oxidase activity in cucumber roots under allelochemical stress conditions. 21. Politycka B., Wójcik-Wojtkowiak D. 1998. Allelochemical stress, transpiration and the absorbtion area of roots in cucumber plants. 23. Wójcik-Wojtkowiak D., Weyman-Kaczmarkowa W., Politycka B. 1998. Allelopathy in monocultures of cereals. 6. Politycka B., J.-Q. 7. Politycka B., Wójcik-Wojtkowiak D. 1992. Ograniczenie możliwości sorbcyjnej systemu korzeniowego ogórka pod wpływem allelochemicznych związków fenolowych wprowadzonych w oparciu. 3. Wójcik-Wojtkowiak D., Politycka B., Schneider M., Perkowski J. 1989. Physiological activity of allelochemicals arising during the decomposition of plant materials.

  48. Szopińska D., Politycka B. 2016. The effects of hydro- and osmopriming on germination, vigour and hydrolytic enzymes activity of common zinnia (Zinnia elegans Jacq.) seeds. Rowling napisała jeszcze bowiem w 2001 roku powieść „Fantastyczne zwierzęta i jaj je znaleźć”, jaka stała zekranizowana w 2016 roku (w 2018 z serii pokazała się druga część filmowa – „Fantastyczne zwierzęta: zbrodnie Grindelwalda”). 47. Jóźwiak W., Mleczek M., Politycka B. 2016. The effect of exogenous selenium on the growth and photosynthetic pigments content of cucumber seedlings. 45. Jóźwiak W., Podsiedlik M., Politycka B. 2013. Wstępna ocena właściwości allelopatycznych Avenula planiculmis (Poaceae). 46. Gmerek J., Politycka B. 2015. Enhanced kartkówka and root growth inhibition induced by ferulic and p-coumaric acids. 40. Politycka B., Kozłowska M., Mielcarz B. 2003. Involvement of peroxidase and lipoxygenase in cucumber response to allelochemical stress induced by hydroxycinnamic acids. 44. Gmerek J., Politycka B. 2011. Response of maize, pea and radish roots to allelochemical stress. 43. Gmerek J., Politycka B. 2010. Generation of active oxygen species in roots of maize, pea and radish in response to exogenous ferulic and p-coumaric acids.

  12. Politycka B., Wójcik-Wojtkowiak D. 1993. Glucosylation as response to phenolic allelochemicals. 15. Wójcik-Wojtkowiak D., Politycka B., Pędziwilk Z. 1995. Pig slurry as raw material to obtain horticultural composts. 19. Wójcik-Wojtkowiak D., Politycka B., Weyman-Kaczmarkowa W., Mielcarz B. 1995. Utylizacja gnojowicy poprzez kompostowanie. 24. Weyman-Kaczmarkowa W., Wójcik-Wojtkowiak D., Politycka B. 1996. The effect of composted pig slurry on the development of microflora in greenhouse substrates. 41. Dorna H., Tylkowska K., Politycka B., Wasilewska D., Szopińska D. 2003. The efficacy of plant extracts in controlling seed-borne fungi of cabbage. 36. Tylkowska K., Dorna A., Politycka B., Zieliński G. 2002. Wpływ środków i ekstraktów pochodzenia roślinnego na rozwój grzybów patogenicznych wyizolowanych z nasion cebuli. 37. Politycka B. 2002 Physiological responses of cucumber to allelochemicals of phenolic compounds. 2. Politycka B. 2002 Physiological responses of cucumber to allelochemicals of phenolic compounds. 34. Adamska D., Politycka B. 2001. Phenolic compounds as a potential causative agent of apple replant disease.

  39. Adamska D., Politycka B. 2003. A comparison of cabbage, cucumber, cress and radish susceptibility to phenolic metabolites occuring in apple tree tissues. 32. Golcz A., Politycka B. 2001. Właściwości fizyko-chemiczne podłoża wielokrotnie wykorzystywanego w kulturze papryki. 9. Politycka B., Wójcik-Wojtkowiak D. 1993. Wpływ biohumusu na ustępowanie zjawiska zmęczenia podłoży użytkowanych często w kulturze szklarniowej ogórka. 5. Politycka B., Wójcik-Wojtkowiak D. 1991. Zmęczenie podłoży wielokrotnie wykorzystywanych w kulturze szklarniowej ogórka. 11. Politycka B., Wójcik-Wojtkowiak D. 1993. Fitotoksyczność podłoży szklarniowych również danych ich detoksykacji. 1977. Hodowla tkanek roślinnych również łatwości ich możliwego użycia w warzywnictwie. Uczniowie otrzymali informacje na punkt możliwości zakwaterowania oraz ulotki z adresem internetowym organizacji po to, aby w perspektywy mogli znaleźć on-line właściwe dla siebie istnienie także nie martwili się mieszkanie, gdy zdecydują się na przygotowania w Londynie. Przykładowo, aby dotrzeć z położonego nad Morzem Egejskim miasta Izmir do spoczywającego na dalekim wschodzie miasta Van należy przejechać 1800 km co tłumaczy się na 27 godzin jazdy non-stop. Sąd nad głodnymi zesłańcami. 1. Wójcik-Wojtkowiak D., Kaczmarek W., Kiełczewski M., Politycka B. 1990. Tworzenie i zalet substancji fenolowych także ich osoba w ograniczaniu produkcji upraw monokulturowych.

  20. Politycka B., Wójcik-Wojtkowiak D. 1995. Stres allelochemiczny a intensywność transpiracji i powierzchnia sorbcyjna korzeni u roślin ogórka. 18. Gniazdowska-Skoczek H., Politycka B. 1995. Properties of nitrate reductase activity from seedling leaves of two barley (Hordeum vulgare L.) genotypes. 22. Wójcik-Wojtkowiak D., Kaczmarek W., Politycka B. 1995. Allelopatia w kulturach monokulturowych zbóż. 8. Politycka B., Wójcik-Wojtkowiak D. 1993. Zmiany właściwości błon cytoplazmatycznych w warunkach stresu allelochemicznego. 29. Politycka B. 1998. Zmiany aktywności PAL i wielkości lignin w korzeniach ogórka w warunkach stresu allelochemicznego. 35. Politycka B. 2001. Aktywność oksydacyjna w korzeniach ogórka w warunkach stresu allelochemicznego. 1. Politycka B., Krzywański Z. 1980. Powstawanie korzeni przybyszowych z węzłów dwóch odmian jęczmienia i poziom auksyn, aktywność oksydazy IAA i peroksydazy. 2. Politycka B., Grabikowski E. 1983. Zmiany ultrasłabej biochemiluminescencji (USBCL) kiełkujących nasion ogórka pod wpływem substancji fitotoksycznych. 10. Weyman-Kaczmarkowa W., Wójcik-Wojtkowiak D., Politycka B. 1993. Zmiany biologicznych właściwości kompostowanej gnojowicy. 6. Wójcik-Wojtkowiak D., Politycka B., Mielcarz B. 1991. Zjawisko allelopatii w monokulturowej uprawie kukurydzy.