Dragon Ball Games Minecraft Games

Register, upload AVATAR, save SCORES, meet FRIENDS!
Register
  • kartkowki wypracowanie posted an update 3 weeks, 6 days ago

    Temat: Energia psychiczna i temperatura-Zmiany energii / 13.05.20 r. Temat: Rozpuszczalność. Stężenie procentowe / 26.05.20 r. Temat: Style funkcjonalne. W zasięgu muzy Erato. Temat: Zasady ruchu drogowego – skrzyżowania dróg równorzędnych także ze znakami / 09.06.20 r. Temat: Zasady ruchu drogowego – Połączenia z sygnalizacją świetlną / 16.06.20 r. Temat: Rosyjski Kreml / Termin realizacji 18.05 – 22.05.20 r. Temat: Sprawa polska. Wykonywani się granic / Termin realizacji 18.05 – 22.05.20 r. Temat: Wstawianie do druku tekstowego zdjęcia – ekranu / 25.05.20 r. W dublińskim parku zdjęcia polskiej przyrody obejrzało grubo ponad ćwierć miliona widzów. Energia kinetyczna / 06.05.20 r. 29.04.20 r. Temat: Energia potencjalna grawitacji i sprężystości. Temat: Polska w przededniu II wojny / Termin realizacji 15.06 – 19.06.20 r. Temat: Diagramy. Średnia arytmetyczna / Termin realizacji 11.05 – 14.05.20 r. Na początkach II wojny światowej / 11.05 – 15.05.20 r. Temat: Kuchnia rosyjska / Termin realizacji 11.05 – 15.05.20 r. Temat: Działania pisemne / Termin realizacji 11.05 – 14.05.20 r. Temat: Twierdzenie Pitagorasa – zadania / Termin realizacji 25 – 28.05.20 r.

    Temat: Powtórzenie wiadomości/ 28.05.20 r. Temat: Proporcja- zadania / Termin realizacji 04.05 – 07.05.20 r. 05 – 07.05.20 r. Temat: Próbny egzamin / Termin realizacji 04.05 – 07.05.20 r. Temat: Powtórzenie wiadomości miejsce i objętość brył / Termin realizacji 08.06 – 10.06.20 r. Termin realizacji 08.06 – 10.06.20 r. Temat: Wady i higiena układu wydalniczego / Termin realizacji 08.06 – 10.06.20 r. Kamienie wołać będą / Termin realizacji 08.06 – 10.06.20 r. Temat: Powtórzenie wiadomości termodynamika / 10.06.20 r. 04.05.20 r. Temat: Sprawdzian wiadomości. Temat: 27.04.02 r. Temat: Stany Zjednoczone / 04.05.20 r. Temat: W nauce natomiast w sferze / Termin realizacji 01.06 – 05.06.20 r. kartkówka – XI – XII 2015 (1 wykład w miesiącu w każdej szkole dla ok. Temat: Przy kawiarnianym stoliku. Są takie prace, przy jakich posiada się wrażenie, że zostały oddane w wordzie przy pomocy clipartów, lecz to dokładnie takie książeczki należą czasami do ostatnich ukochanych. Temat: Jestem cały rok – dekoracyjny kafelek / Termin realizacji 17.06 – 24.06.20 r.

    Temat: Jestem cały rok – malowanie solą / 03.06.20 r. Zjawisko wrzenia / 03.06.20 r. Temat: Układ wydalniczy / Termin realizacji 01.06 – 03.06.20 r. Bohaterowie powieści. Akcje sabotażowe Alka.Akcja pod Arsena / Termin realizacji 01.06 – 05.06.20 r. Temat: Zjawiska atmosferyczne / Termin realizacji 01.06 – 05.06.20 r. Temat: Struktura narodowa. Zamach majowy / Termin realizacji 01.06 – 05.06.20 r. Temat: Powtórzenie wiadomości – zadania z działania wzięte / Termin realizacji 22.06 – 25.06.20 r. Temat: Powtórzenie i sprawdzian wiadomości / Termin realizacji 22.06 – 25.06.20 r. 81. wypracowanie : Test jednokrotnego wyboru sprawdzający relacji z liczb wymiernych dla klasy VI szkoły podstawowej. Śmieszna jest Telimena w prywatnej pozycji podstarzałej kokietki „Uznaje za złe, że Telimena zbytnie do zalotów skora; gorszy się, iż jej suknia tak wcięta głęboko, nieskromnie – a tylko, kiedy podniósł oko! Na pomoc zasługuje oraz inny Centrum dokumentacji koncentrując się na pierwszych instytucjach SS dodatkowo ich zbrodniach, a jeszcze roli machiny propagandowej reżimu.

    Temat: Charakterystyka ciast parzonych- planowanie prac na bazie dokumentacji technologicznej, dobór składników, obliczanie zapotrzebowania. Temat: Asy podniebnych przestworzy – Dywizjon 303. Żelazne ptaki. Temat: Faszyzm / Termin realizacji 04.05 – 08.05.20 r. Główni bohaterowie / Termin realizacji 04.05 – 08.05.20 r. Temat: Muzyka zdecydowanie w świat / Termin realizacji 16.06 – 23.06.20 r. Temat: Choroby układu oddechowego / Termin realizacji 25, 27.05.20 r. Temat: Zaburzenia układu odpornościowego / 06.05.20 r. Temat: Roczne podsumowanie artykułu z fizyki – „Pierwsze spotkania z fizyką” / 17.06.20 r. Temat: Patron naszej szkoły – ks. Temat: Piosenka dla Mamy / 02.06.20 r. Temat: Przybory i materiały szkolne / Termin realizacji 25.05 – 29.05.20 r. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.Trening przed egzaminem ósmoklasisty / Termin realizacji 25.05 – 29.05.20 r. Temat: Obliczenia kalendarzowe i zegarowe / Termin realizacji 19.05 – 21.05.20 r. Temat: Urządzenia do obróbki drewna. Temat: Symbole odkładane na metkach ubraniowych. Temat: Ułamki o mianowniku 3,6,5,10 i 100 – ćwiczenia utrwalające / Termin realizacji 22.06 – 25.06.20 r. Ćwiczenia utrwalające sieć oraz wykorzystanie czasu Present ContinuousJan Doliński.